top of page
sacred heart logo.jpg.webp

Ủng hộ Giáo hội của chúng tôi

31486407298_80f455b8c8_5k.jpg

Tôi là một đoạn văn. Bấm vào đây để thêm 

văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa cho tôi. Dễ thôi.

If you would like to setup a regular donation:

 

Please pay the National Westminster Bank

Account number: 66707749

Sort Code: 502101

You can also setup your regular gift via Paypal on the below button.

sacred heart logo.jpg.webp
Subscribe

Stay up to date with the latest news and announcements

Cảm ơn bạn đã gửi!

  • X
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page